La nivel european, ACZ Consulting oferă sprijin și asistență administrației publice în vederea respectării legislației UE în domeniul ajutorului de stat.

Personalul nostru a dezvoltat, atât prin prisma pozițiilor ocupate anterior în administrația publică centrală, cât și în calitate de consultanți ce furnizează servicii de asistență tehnică, o cunoaștere aprofundată a legislației și jurisprudenței UE în domeniu, precum și a sistemelor instituționale și legislative naționale în domeniul ajutorului de stat.

În acest context am avut oportunitatea de a forma o rețea stabilită de experți externi cu experiență în ajutorul de stat din domenii specifice (agricultură, transport, instrumente financiare etc.).

ACZ Consulting a acumulat experiență relevantă în definirea schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderi, elaborarea procedurilor privind ajutoarele de stat în gestionarea programelor cu finanțare publică și în introducerea elementelor specifice privind ajutorul de stat în procedurile de selecție, monitorizare și control al proiectelor.

Expertiza noastră acoperă, printre altele, următoarele domenii:

  • evaluarea relevanței ajutorului de stat pentru o măsură finanțată din surse publice;
  • procedurile de notificare a Comisiei Europene cu privire la măsurile care reprezintă ajutor de stat;
  • stabilirea schemelor de ajutor de stat și a ajutoarelor individuale în cadrul disciplinelor de minimis, GBER și SIEG ale UE;
  • evaluarea proiectelor din punct de vedere al incidenței ajutorului de stat;
  • elaborarea unor ghiduri și manuale în domeniul ajutorului de stat pentru administrația publică care gestionează programe de finanțare;
  • monitorizarea și controlul intervențiilor relevante din punct de vedere al ajutorului de stat.

Asistența noastră este disponibilă și beneficiarilor de finanțări din surse publice (companii, ONG-uri, universități etc.), care au nevoie de îndrumare în ceea ce privește respectarea normelor în domeniul ajutorului de stat și / sau în implementarea procedurilor de gestionare a proiectelor aflate sub incidența ajutorului de stat.