Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat

Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat

În decembrie 2018, ACZ Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului “Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat”, a cărui Autoritate Contractantă a fost Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră – Oradea (BRECO Oradea).

Diferitele activități ale contractului au facilitat implementarea Programului Interreg V-A România-Ungaria, prin oferirea de asistență, pe de o parte, personalului Secretariatului Comun, în vederea monitorizării ajutoarelor de stat în faza de implementare și contractare a proiectelor și, pe de altă parte, beneficiarilor care implementează notele conceptuale, pentru a-i ajuta în pregătirea aplicațiilor complete.

Alte activități ale contractului au vizat elaborarea Ghidului / Manualului evaluatorilor privind ajutorul de stat, a procedurilor de monitorizare a ajutoarelor de stat și organizarea de sesiuni de formare profesională pentru personalul Secretariatului Comun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *