Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat

Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat

ACZ Consulting a demarat în luna iunie 2016 implementarea contractului având ca obiect ”Acordarea serviciilor de asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat”, contractat de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO). Obiectivul principal al contractului este de a facilita implementarea Programului Interreg V-A România – Ungaria – care urmărește realizarea intervențiilor integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

În vederea acordării serviciilor de asistență de specialitate pentru Program, ACZ Consulting va elabora  Ghidul evaluatorului pentru ajutor de stat, va organiza instruiri profesionale pentru personalul Secretariatului Comun, va elabora planul de monitorizare a ajutorului de stat și va furniza asistență pe tot parcursul perioadei de implementare a contractului. În plus, pe parcursul următoarelor luni, ACZ Consulting va furniza asistență, în mod continuu, aplicanților și potențialilor beneficiari din cadrul programului prin intermediul sesiunilor de informare, activităților de help-desk și întâlnirilor tehnice individuale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *