Elaborarea Studiului de impact

Elaborarea Studiului de impact

ACZ Consulting a finalizat elaborarea Studiului de impact privind ajutoarele de stat acordate de Ministerul Finanțelor Publice în perioada 2007-2014 și a Raportului referitor la propunerile de îmbunătăţire a cadrului normativ şi metodologic privind măsurile de natura ajutorului de stat. Cele două activități au reprezentant pilonii principali din contractul încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice din România, care a fost finalizat în luna ianuarie 2019. 

Rezultatele Studiului de Impact permit prioritizarea măsurilor de susținere a ajutorului de stat în acele domenii de interes, sectoare strategice, regiuni unde impactul este considerat mai relevant, în timp ce Raportul privind propunerile de îmbunătățire a cadrului normativ și metodologic a formulat un set de recomandări pentru îmbunătățirea măsurilor de ajutor de stat, structurate în baza a 3 direcții strategice: definirea și structurarea schemelor de ajutor de stat, implementarea schemelor de ajutor de stat, analiza impactului schemelor de ajutor de stat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *