Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

ACZ Consulting a demarat două contracte noi în luna martie 2019, referitoare la Evaluarea acțiunilor
de informare și comunicare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și
pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 .

Beneficiarul contractelor este Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice din
România, iar ambele Programe Operaționale Comune sunt finanțate prin Instrumentul European de
Vecinătate (ENI). Aceste programe abordează zona de frontieră dintre România și Ucraina și
Republica Moldova care contribuie la obiectivul general al Instrumentului European de Vecinătate:
evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare
transfrontalieră în beneficiul țărilor vecine membre ale UE și statele nemembre.

În plus, aceste contracte demonstrează diversitatea domeniului de expertiză și interesul companiei în
evaluarea programelor transfrontaliere și a proiectelor și activităților legate de acestea, cum ar fi
acțiunile de comunicare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *