Evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia

În cadrul contractului pentru „Achiziționarea de servicii pentru evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia din bugetul acestui program” pentru perioada 2014 – 2020, ACZ Consulting a început în iunie 2019, evaluarea care a avut ca scop analizarea eficienței, relevanței și eficacității programului. Studiul urmează să contribuie la îmbunătățirea performanțelor programului pe baza rezultatelor obținute în urma cercetării.

Totodată, programul are ca obiectiv general dezvoltarea zonei de frontieră prin îmbunătățirea accesibilității pe piața muncii și promovarea ocupării forței de muncă, protecția mediului și turism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *