Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

În luna decembrie 2016, ACZ Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, contractat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Serviciile prestate de ACZ Consulting pentru Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au constat în evaluarea impactului activităților de informare și comunicare realizate în perioada 2011-2015 (pe baza Planurilor Anuale de Comunicare) în rândul a trei grupuri țintă diferite, precum publicul general, beneficarii și jurnaliștii din aria eligibilă a programului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *