CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

 

ACZ Consulting este autorizată, din 2010, de către Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru organizarea unor traininguri în mai multe domenii de interes pentru economia națională: IT, sectorul financiar, management de proiect și turism. Experiența ACZ Consulting în ceea ce privește furnizarea de servicii de formare profesională demonstrează preocuparea noastră dea investi în resursa umană, ca resursă cheie pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, regional și național.   

Certificatele emise în urma absolvirii programelor noastre de formare profesională sunt recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației.

Tot ceea ce vă este necesar pentru înregistrarea la programele noastre de formare profesională constă în:

 • formularul de înscriere;
 • copie a actului de identitate:
 • copie a certificatului de căsătorie/divorț (pentru femei), dacă este cazul;
 • adeverință medicală.

*Persoanele înregistrate online la cursurile de formare profesională vor depune o copie în format fizic a documentelor mai sus menționate, doar dacă este întrunit numărul minim de persoane înscrise pentru constituirea unei grupe.


A se vedea, de asemenea:  PROIECTE PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ FINANȚATE PRIN FSE

 

Analist credite

Dacă sunteți interesat de o carieră ca analist credite, aveți posibilitatea de a obține o diplomă care să ateste faptul că dețineți competențe profesionale relevante cu privire la evaluarea riscului de creditare și  elaborarea de recomandări referitoare la termenii  de creditare.

Pe parcursul cursului veți dobândi următoarele competențe:

    • înțelegerea nevoilor clienților;
    • aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor bancare;
    • pregătirea documentației de credit pentru analiză;
    • evaluarea caracteristicilor de risc ale clientului și ale tranzacției;
    • elaborarea de recomandări  privind procesul de creditare;
    • întocmirea rapoartelor.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Consultant bancar

Programul de formare profesională se adresează atât personalului bancar, cât și celor care doresc să-și dezvolte noi competențe în acest domeniu.

Cursul vă va oferi posibilitatea de a înțelege mai bine sectorul bancar, dobândind expertiza relevantă în acest domeniu:

    • înțelegerea nevoilor clienților;
    • asigurarea securității informațiilor bancare;
    • extinderea portofoliului de clienți;
    • promovarea și vânzarea serviciilor bancare;
    • acordarea de consultanță clienților;
    • administrarea portofoliului de clienți;
    • efectuarea tranzacțiilor la ordinul clientului.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Agent de vânzări directe (produse financiare și bancare)

Programul de formare are ca obiectiv dezvoltarea unor competențe relevante pentru activitatea de vânzare, precum și dezvoltarea atitudinilor potrivite, necesare în relația cu clienții. Acest program de formare este oportun pentru cei care au un anumit dinamism în interacțiunile sociale de zi cu zi.

Prin participarea la acest curs veți dobândi următoarele competențe:

    • înțelegerea nevoilor clienților;
    • asigurarea securității informațiilor bancare;
    • identificarea oportunităților de vânzare a produselor financiare;
    • consolidarea bazei de date a potențialilor clienți;
    • elaborarea planului individual de vânzări;
    • vânzarea directă a produselor.

ÎNSCRIE-TE ACUM

Tehnician operator procesare text-imagine

Dacă sunteți interesat de o carieră într-o companie de publicitate, editură, redacție a unei reviste, etc acest curs răspunde nevoilor dumneavoastră profesionale, oferindu-vă posibilitatea de a dobândi următoarele competențe:

  • aplicarea normelor de protecție a mediului;
  • aplicarea procedurilor de calitate;
  • menținerea funcționalității echipamentelor;
  • asigurarea securității datelor/documentelor;
  • procesarea textelor;
  • procesarea desenelor;
  • procesarea imaginilor;
  • realizarea de prezentări;
  • stocarea fișierelor;
  • asamblarea statică și/sau dinamică a textelor și/sau desenelor și/sau imaginilor;
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Designer pagini web

Dacă sunteți interesat să lucrați într-o agenție de design web/companii IT/departamente de marketing sau pur și simplu doriți să vă creați propriul site, acest curs vă va îmbunătăți cunoștințele cu privire la tehnicile și uneltele principale utilizate pentru dezvoltarea unui site web.

Acest program de formare profesională este potrivit pentru cei care posedă o viziune creativă, dar și abilitățile tehnice necesare, ajutându-vă să vă dezvoltați sau îmbunătățiți următoarele competențe:

  • dezvoltare profesională;
  • comunicarea interactivă la locul de muncă;
  • lucrul în echipă;
  • aplicarea procedurilor de calitate;
  • aplicarea normelor cu privire la sănătate și siguranță la locul de muncă și a prevederilor pentru situații de urgență;
  • limbajul HTML, baza de date MySQL, programarea în PHP, limbajul de programare JavaScript, softul framework.NET;
  • introducerea datelor și informațiilor în formate electronice;
  • procesarea informațiilor și datelor din formate electronice;
  • procesarea informațiilor și documentelor din formate brute;
  • validarea datelor;
  • securitatea datelor;
  • utilizarea echipamentelor periferice specifice;
  • analizarea scopului paginii web;
  • proiectarea structurii site-ului;
  • procesarea imaginilor, crearea de animații și flash-uri;
  • elaborarea de prototipuri;
  • dezvoltarea website-ului;
  • testarea website-ului;
  • publicarea website-ului;
  • întreținerea website-ului.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Programator de sistem informatic

În prezent, cererea de specialiști în domeniul informatic este în creștere, iar interesul pentru dezvoltarea unei cariere în acest domeniu este mare.

Prin participarea la acest curs, veți dobândi următoarele competențe:

  • comunicarea la locul de muncă;
  • lucrul în echipă;
  • dezvoltarea profesională;
  • utilizarea computerului personal;
  • aplicarea procedurilor de calitate;
  • identificarea necesarului de componente și materiale consumabile specifice;
  • proiectarea programului/componentelor/aplicației software;
  • limbajele de programare: C, C ++, C #, Java;
  • SVG (Scalable Vector Graphics) și OpenGL (open graphic library);
  • dezvoltarea programului/componentei/aplicației software;
  • asigurarea corectitudinii rezultatelor obținute;
  • implementarea programului/componentei/aplicației software;
  • acordarea de consultanță beneficiarilor/utilizatorilor programului/aplicației;
  • aplicarea normelor de securitate a muncii și de prevenire a incediilor;
  • asigurarea securității programelor/componentelor/aplicațiilor software, a datelor de test și a suporturilor/dispozitivelor de stocare.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Operator introducere, prelucrare și validare date

Acest program de formare se adresează celor care sunt interesați să lucreze în unități comerciale de diferite tipuri, asigurând informațiile necesare în legătură cu următoarele procese/aspecte principale:

  • comunicare în limba oficială de corespondență;
  • comunicare în limbi străine;
  • competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;
  • competențe informatice;
  • abilități de învățare;
  • competențe sociale și civice;
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
  • aplicarea normelor de protecție a mediului;
  • aplicarea procedurilor de calitate;
  • gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor;
  • organizarea propriei activități;
  • utilizarea echipamentelor periferice;
  • asigurarea securității datelor/documentelor;
  • introducerea și validarea datelor;
  • prelucrarea datelor;
  • stocarea datelor.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Competențe informatice

Acest curs vă va oferi competențele necesare pentru o utilizare adecvată a computerului și a aplicațiilor utilizate de acesta. Cursul este util în orice domeniu de activitate.

Absolvind acest curs, veți deveni familiar cu următoarele instrumente/elemente ale tehnologiei informației:

  • arhitectura generală a unui computer;
  • sisteme de operare;
  • tehnici de bază în utilizarea aplicației Word;
  • tehnici de bază pentru utilizarea aplicației Excel;
  • tehnici de bază pentru utilizarea aplicației Power Point;
  • tehnici de bază pentru utilizarea Internetului.

ÎNSCRIE-TE ACUM

Management de proiect

Acest curs vă va oferi competențele practice necesare pentru a reuși o gestionare adecvată a proiectelor. Cursul este util nu doar celor care vor să implementeze un proiect specific dar nu pot fi numiți în poziția de manager de proiect deoarece nu dețin o diplomă în acest sens, ci și pentru cei care sunt implicați în echipe de implementare a proiectelor sau pentru cei care doar vor sa deprindă principiile de management al unui proiect.

Principalele competențe pe care le vor dobândi cei care urmează acest curs sunt:

  • stabilirea scopului proiectului;
  • stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
  • planificarea activităților și a punctelor de reper;
  • gestionarea costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
  • organizarea procedurilor de achiziții pentru proiecte;
  • managementul riscurilor;
  • managementul echipei de proiect;
  • managementul comunicării în cadrul proiectului;
  • managementul calității proiectului.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Expert achiziții publice

Cursul se adresează celor interesați să lucreze în domeniul achizițiilor publice, fie că sunt autorități contractante, fie că sunt solicitanți.

Participând la curs veți învăța să planificați și coordonați activitățile legate de procesul de achiziții publice, veți înțelege principiile și criteriile care stau la baza acordării contractelor publice și, de asemenea, veți putea oferi servicii de consultanță în acest domeniu. Prin urmare, principalele competențe pe care le veți dobândi urmând acest curs sunt:

  • comunicare interpersonală;
  • perfecționare profesională;
  • utilizarea computerului;
  • coordonarea muncii în echipă;
  • negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
  • elaborarea documentelor de specialitate;
  • analizarea legislației specifice;
  • acordarea de consultanță de specialitate;
  • planificarea procedurii de achiziție publică;
  • desfășurarea procedurilor de atribuire;
  • finalizarea procedurilor de atribuire.

ÎNSCRIE-TE ACUMFormator

Cursul se adresează celor care vor să urmeze o carieră în domeniul formării profesionale, dar și formatorilor cu experiență, precum și profesorilor ce au nevoie de o diplomă emisă de către Autoritatea Națională pentru Calificări și doresc să-și îmbunătățească activitățile de comunicare.

Principalele competențe dobândite urmând acest curs sunt:

  • pregătirea cursului;
  • elaborarea activităților de formare;
  • evaluarea cursanților;
  • aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;
  • promovarea programului de formare;
  • elaborarea programelor de formare;
  • organizarea programelor și a stagiilor de formare;
  • evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 

Cursul se adresează reprezentanților sectorului public și celui privat, implicați în coordonarea activităților de proiect și a activităților specifice domeniului consultanței, dar și celor care își doresc să lucreze în acest domeniu sau să dezvolte proiecte și aplicații pentru accesarea fondurilor structurale.

Principalele competențe dobândite în urma absovirii acestui curs sunt:

  • menținerea unor relații de muncă eficiente;
  • pregătirea elaborării proiectului;
  • documentarea în vederea realizării proiectului;
  • stabilirea parteneriatelor;
  • elaborarea proiectului;
  • aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
  • aplicarea normelor de protecție a mediului.

ÎNSCRIE-TE ACUMCompetențe antreprenoriale

Dacă vă doriți să începeți propria afacere sau pur și simplu vreți să învățați modalitatea prin care să organizați și coordonați activitatea unei companii pentru a avea succes, acest curs este alegerea perfectă ce vă va ajuta să dezvoltați o abordare proactivă cu privire la muncă și o atitudine creativă.

Principalele competențe pe care le veți dobândi participând la curs sunt:

  • dezvoltarea unor competențe specifice antreprenoriale;
  • managementul afacerii;
  • elaborarea unor idei de afaceri;
  • planificarea și gestionarea strategiei de marketing și a politicii de promovare a afacerii;
  • modalități de finanțare a afacerii;
  • dezvoltarea produselor/serviciilor oferite prin intermediul afacerii;
  • strategii de dezvoltare și riscuri;
  • relații publice și comunicare;
  • planul de afacere.

ÎNSCRIE-TE ACUM

Manager în activitatea de turism

Cursul are ca obiectiv dezvoltarea de competențe specifice pentru cei care doresc să asigure un management eficient al unităților turistice, oferindu-le oportunitatea de a dobândi abilități precum:

  • rezolvarea problemelor complexe;
  • comunicare interactivă;
  • comunicare în limbi străine;
  • dezvoltarea continuă a potențialului propriu;
  • munca în echipă;
  • utilizarea tehnologiei informației;
  • planificarea activităților unității;
  • gestionarea proceselor care vizează îmbunătățirea continuă a calității în unitate;
  • asigurarea securității și siguranței în muncă și protecția mediului;
  • gestionarea departamentelor operaționale și funcționale ale unității;
  • coordonarea procesului de administrare a resurselor umane;
  • crearea și implementarea programelor de marketing;
  • coordonarea activităților realizate prin intermediul partenerilor și furnizorilor;
  • gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare;
  • adaptarea la cerințele pieței prin promovarea inovației și a dezvoltării în cadrul unității;
  • asigurarea sistemului de organizare funcțională a unității;
  • elaborarea strategiilor de dezvoltare a unității.

ÎNSCRIE-TE ACUM

 

Agent de turism, ghid

Acest curs de formare profesională este potrivit atât pentru cei care iubesc să călătorească și doresc să acceseze domeniul turismului, cât și pentru cei care au experiență în domeniu și doresc să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pe care le dețin.

Principalele competențe dobândite în urma participării la acest curs sunt:

  • desfășurarea activității împreună cu membrii echipei;
  • promovarea și valorificarea produsului turistic;
  • potențialul turistic natural și antropic al României;
  • pregătirea programelor turistice și a analizelor de preț aferente;
  • întocmirea programelor opționale;
  • prospectarea (analiza) pieței turistice;
  • încheierea contractelor de servicii cu prestatorii de servicii și clienții;
  • asigurarea respectării normelor de sănătate și siguranță a muncii;
  • asigurarea formalităților de trecere a frontierei;
  • valorificarea polițelor de asigurare;
  • întocmirea schiței primare a activităților turistice;
  • oferirea informațiilor de interes turistic;
  • asigurarea unui mediu favorabil pentru turiști;
  • coordonarea activităților turistice;
  • operarea cu valută și cărți de credit;
  • urmărirea procesului de efectuare a plăților;
  • întocmirea situațiilor financiare;
  • coordonarea activităților administrative;
  • gestionarea fondurilor alocate;
  • elaborarea raportului final.

ÎNSCRIE-TE ACUM