PROIECTE CU FINANȚARE FSE

 

Începând cu anul 2010 ACZ Consulting a implementat cu succes 11 proiecte finanțate din FSE (prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013), dintre care 8 ca principal Beneficiar și 3 în calitate de Partener. Proiectele au vizat dezvoltarea pieței forței de muncă regionale în regiunile Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov și Nord-Vest, prin abordarea nevoilor de formare profesională ale persoanelor fără loc de muncă, dar și ale angajaților.

Mai multe detalii aferente fiecărui proiect pot fi regăsite mai jos:

ACTIV

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 - decembrie 2015. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără loc de muncă din județele Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit persoanelor din grupul țintă instruire gratuită (în domeniile design pagini web și accesare fonduri structurale) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative periodice organizate cu  potențialii angajatori din sectoarele IT și consultanță.

Website-ul proiectului: www.proiect-activ.ro

ANTRINFO

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 - decembrie 2015. Grupul țintă a fost reprezentat de persoanele fără loc de muncă din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit persoanelor din grupul țintă instruire gratuită (cunoștințe de bază în domeniul IT și competențe antreprenoriale) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative cu potențialii angajatori.

Website-ul proiectului: www.proiect-antrinfo.ro

VIRGILIO

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 - iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane angajate în sectorul turismului, din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit instruire gratuită membrilor grupului țintă (pentru ocupația de agent de turism, ghid), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.

Website-ul proiectului: www.proiect-virgilio.ro

GO FOR IT

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 - iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane din București (regiunea București-Ilfov), angajate în sectorul IT. Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile procesare text și imagine și design pagini web). Proiectul a asigurat, de asemenea, servicii de consiliere în carieră, adresate grupului țintă.

Website-ul proiectului: www.proiect-goforit.ro

BRING IT

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2011 - iunie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane angajate în organizațiile financiare nebancare din București (regiunea București-Ilfov). Proiectul a oferit instruire gratuită membrilor grupului țintă (în domeniul operării bazelor de date), asigurând, de asemenea, servicii de consiliere în carieră, adresate grupului țintă.

Website-ul proiectului: www.proiect-bringit.ro

ACCESS

Proiectul a fost implementat în perioada mai 2011 - aprilie 2013. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județul Dolj (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile accesare fonduri structurale și managementul proiectelor), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia, de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.

Website-ul proiectului: www.proiect-access.ro

DO IT

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010 - octombrie 2012. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județele Dolj și Vâlcea (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit membrilor grupului țintă instruire gratuită (în domeniile design web și programare IT) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile periodice de tip ”job club”, organizate cu potențiali angajatori din sectorul IT.

Website-ul proiectului: www.proiect-doit.ro

SUCCESS

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010 - octombrie 2012. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județul Cluj (regiunea Nord-Vest). Proiectul a oferit instruire gratuită pentru membrii grupului țintă (în domeniile accesare fonduri structurale și managementul proiectelor), precum și posibilitatea de a participa la vizite de studiu tematice, organizate în Italia, de către unul dintre partenerii din cadrul proiectului.

Website-ul proiectului: www.proiect-success.ro

PROFEM

Proiectul a fost implementat în perioada iulie 2014 - decembrie 2015. Proiectul s-a adresat exclusiv femeilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, oferind membrilor din grupul țință instruire gratuită (în domeniul managementului de proiect, competențe de bază în domeniul IT și diverse alte programe de calificare), precum și, posibilitatea de a participa la sesiuni aplicative de creare a planului de afaceri și dezvoltare a afacerii proprii.

Website-ul proiectului: www.princraiova.ro/profem/

ANSI

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010 - octombrie 2012. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județele Gorj și Mehedinti (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit instruire gratuită persoanelor din grupul țintă (competențe antreprenoriale de bază) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative privind crearea planului de afaceri și dezvoltarea afacerii proprii.

Website-ul proiectului: ansi.mpe.ro

REPAN

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010 - octombrie 2012. Grupul țintă a fost reprezentat de persoane fără un loc de muncă din județele Dolj și Olt (regiunea Sud-Vest Oltenia). Proiectul a oferit instruire gratuită persoanelor din grupul țintă (competențe antreprenoriale de bază) și, de asemenea, posibilitatea de a participa la sesiunile aplicative privind crearea planului de afaceri și dezvoltarea afacerii proprii.

Website-ul proiectului: repan.mpe.ro