Comitetul de Monitorizare POR

Comitetul de Monitorizare POR

În data de 19 noiembrie 2015, consorțiul format din ACZ Consulting (Lider de asociere), t33 (Asociat) și Iris Ricerche (Asociat) a participat la întâlnirea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007-2013 organizată la Craiova, în vederea prezentării rezultatelor Studiilor de evaluare a Impactului POR 2007-2013, realizate pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Prezentarea s-a concentrat pe următoarele domenii majore de intervenție:

  • DMI 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” și DMI 3.3 “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”;
  • DMI 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi locală” şi DMI 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”;
  • DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” şi DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *