Evaluarea impactului ex-ante a Planului Național Strategic PAC 2021-2027”

ACZ Consulting împreună cu t33 vor colabora pentru realizarea ”Evaluării impactului ex-ante a Planului Național Strategic PAC 2021-2027” ținând cont de principalele priorități stabilite de Comisia Europeană pentru PAC pentru perioada post-2020. Astfel, evaluarea contribuie atât la realizarea unui plan strategic care să răspundă nevoilor României, cât și la realizarea priorităților Uniunii Europene în materie…

Servicii de consultanță în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027

În contextual Proiectului “Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani”, ACZ Consulting oferă servicii de consultanță în elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027. Strategia de Dezvoltare locală a Municipiului Focșani pentru perioada 2021-2027 își…

Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

ACZ Consulting în calitate de lider al asocierii formate alături de t33 SRL și Iris SRL din Italia, se ocupă de Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru a măsura eficiența, eficacitatea și impactul utilizării resurselor FSE prin POCA în cadrul obiectivelor specifice OS 1.1. OS 1.2, OS 1.4, OS 2.1 și OS 2.2. De…

Evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia

În cadrul contractului pentru „Achiziționarea de servicii pentru evaluarea implementării Programului de cooperare transfrontalieră Interreg-IPA România – Serbia din bugetul acestui program” pentru perioada 2014 – 2020, ACZ Consulting a început în iunie 2019, evaluarea care a avut ca scop analizarea eficienței, relevanței și eficacității programului. Studiul urmează să contribuie la îmbunătățirea performanțelor programului pe…

Dificultăți în furnizarea serviciilor electronice publice

Dificultăți în furnizarea serviciilor electronice publice

Începând cu luna martie 2019, ACZ Consulting va colabora cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în dezvoltarea unui studiu privind provocările întâmpinate în utilizarea serviciilor electronice în administrația publică din România, precum și a unui studiu comparativ care va explora dificultățile privind dezvoltarea și folosirea e-serviciilor publice la nivelul a 9 state membre ale…

Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

ACZ Consulting a demarat două contracte noi în luna martie 2019, referitoare la Evaluarea acțiunilor de informare și comunicare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 . Beneficiarul contractelor este Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice din România, iar ambele Programe Operaționale Comune sunt finanțate prin Instrumentul…

Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Luna aprilie 2019 a debutat cu semnarea de către ACZ Consulting a două contracte privind elaborarea unor studii tematice, încheiate cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru o perioadă de implementare de 6 luni. Primul studiu vizează „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est” și contribuie la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est…

Elaborarea Studiului de impact

Elaborarea Studiului de impact

ACZ Consulting a finalizat elaborarea Studiului de impact privind ajutoarele de stat acordate de Ministerul Finanțelor Publice în perioada 2007-2014 și a Raportului referitor la propunerile de îmbunătăţire a cadrului normativ şi metodologic privind măsurile de natura ajutorului de stat. Cele două activități au reprezentant pilonii principali din contractul încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice din…

Procesul de Autoevaluare Etapa II

ACZ Consulting se apropie de finalizarea etapei II – Procesul de Autoevaluare – în contextul implementării Cadrului Comun de Autoevaluare (CAF) la nivelul Consiliului Județean Ialomița. Între rezultatele urmărite prin aplicarea instrumentului de management al calității se regăsesc: îmbunătățirea calitatății serviciilor furnizate de către instituție, eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, creșterea performanței angajaților. Planificarea activităților…

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

În luna noiembrie 2018, consorțiul ACZ Consulting&t33 a organizat prima conferință pentru diseminarea rezultatelor obținute la nivelul primelor primelor două studii de evaluare realizate în cadrul contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în prioada 2017-2020”, Autoritate Contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Studiul de evaluare I a stat la baza Raportului Anual…