Dificultăți în furnizarea serviciilor electronice publice

Dificultăți în furnizarea serviciilor electronice publice

Începând cu luna martie 2019, ACZ Consulting va colabora cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în dezvoltarea unui studiu privind provocările întâmpinate în utilizarea serviciilor electronice în administrația publică din România, precum și a unui studiu comparativ care va explora dificultățile privind dezvoltarea și folosirea e-serviciilor publice la nivelul a 9 state membre ale…

Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

Evaluarea acțiunilor de comunicare pentru Programul Operațional Comun RO-UA 2014-2020 și RO-MD 2014-2020

ACZ Consulting a demarat două contracte noi în luna martie 2019, referitoare la Evaluarea acțiunilor de informare și comunicare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 . Beneficiarul contractelor este Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice din România, iar ambele Programe Operaționale Comune sunt finanțate prin Instrumentul…

Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Luna aprilie 2019 a debutat cu semnarea de către ACZ Consulting a două contracte privind elaborarea unor studii tematice, încheiate cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru o perioadă de implementare de 6 luni. Primul studiu vizează „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est” și contribuie la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est…

Elaborarea Studiului de impact

Elaborarea Studiului de impact

ACZ Consulting a finalizat elaborarea Studiului de impact privind ajutoarele de stat acordate de Ministerul Finanțelor Publice în perioada 2007-2014 și a Raportului referitor la propunerile de îmbunătăţire a cadrului normativ şi metodologic privind măsurile de natura ajutorului de stat. Cele două activități au reprezentant pilonii principali din contractul încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice din…

Procesul de Autoevaluare Etapa II

ACZ Consulting se apropie de finalizarea etapei II – Procesul de Autoevaluare – în contextul implementării Cadrului Comun de Autoevaluare (CAF) la nivelul Consiliului Județean Ialomița. Între rezultatele urmărite prin aplicarea instrumentului de management al calității se regăsesc: îmbunătățirea calitatății serviciilor furnizate de către instituție, eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, creșterea performanței angajaților. Planificarea activităților…

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

În luna noiembrie 2018, consorțiul ACZ Consulting&t33 a organizat prima conferință pentru diseminarea rezultatelor obținute la nivelul primelor primelor două studii de evaluare realizate în cadrul contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în prioada 2017-2020”, Autoritate Contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Studiul de evaluare I a stat la baza Raportului Anual…

Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat

Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat

În decembrie 2018, ACZ Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului “Asistență specializată în domeniul ajutorului de stat”, a cărui Autoritate Contractantă a fost Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră – Oradea (BRECO Oradea). Diferitele activități ale contractului au facilitat implementarea Programului Interreg V-A România-Ungaria, prin oferirea de asistență, pe de o parte, personalului Secretariatului Comun,…

Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat

Asistență tehnică specializată în domeniul ajutorului de stat

ACZ Consulting a demarat în luna iunie 2016 implementarea contractului având ca obiect ”Acordarea serviciilor de asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat”, contractat de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea (BRECO). Obiectivul principal al contractului este de a facilita implementarea Programului Interreg V-A România – Ungaria – care urmărește realizarea intervențiilor integrate cu…

Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

În luna iulie 2017, ACZ Consulting a demarat implementarea contractului având ca obiect ”Realizarea evaluării activității de comunicare în sprijinul potențialilor beneficiari din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria”, contractat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene. Obiectivele vizate de contract sunt evaluarea gradului de informare privind identitatea programului Interreg V-A România –…

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

ACZ Consulting, împreună cu partenerul t33 (Italia), a început implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2007-2014”, atribuit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rezultatele așteptate ale contractului vor cuprinde șapte studii de evaluare, dintre care două studii de evaluare necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale de implementare care vor fi…