Parteneriat POCU

Parteneriat POCU

În data de 04 ianuarie 2016, ACZ Consulting a fost declarat câștigător (ofertant clasat pe primul loc) în cadrul competiției lansată de Primăria Sectorului 2, București, în vederea selectării partenerilor pentru implementarea proiectului “Elaborarea strategiei de dezvoltare integrată a cartierelor Plumbuita și Pipera, în cadrul mecanismului DLRC“.

Proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Cererea de proiecte 3/2015, “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 200.000 de locuitori”. Fiind clasat pe primul loc, ACZ Consulting va începe negocierile cu Primăria Sectorului 2, București, în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat în cadrul proiectului, a cărui durată de implementare va fi de 5 luni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *