ECHIPA NOASTRĂ

Andrea Floria - Director General

Poza-site-Andrea-2Andrea deține o experiență profesională de peste 18 ani în domeniul Fondurilor Structurale UE, având un master cu specializarea Științe Politice și licența în drept comunitar. În calitate de funcționar în administrația publică și de consultant în proiecte de asistență tehnică, a ocupat poziții cheie în sistemele de management ale FEDR și FSE, acumulând experiență specifică în domeniul sprijinului co-finanțat pentru întreprinderi, conversia economică și infrastructura publică.

După mai mult de 12 ani în care a deținut mai multe funcții cu responsabilitate importantă în sistemul administrației publice din Italia, Andrea a fost consultant în mai multe state membre sau state candidate pentru UE, dezvoltându-și abilitățile de comparare a diferitelor modalități și tradiții de gestiune a sistemelor de management specifice intervențiilor finanțate din fonduri publice.

Din momentul implicării la nivelul ACZ în anul 2010, România a devenit principalul său mediu profesional.

Profesor al cursului privind Fonduri Structurale în cadrul Universității din Florența în perioada 2004-2015, Andrea este unul dintre cei mai apreciați formatori în domeniul procedurilor de management și control pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, furnizând periodic sesiuni de training, adresate oficialilor din administrația publică responsabili de gestionarea resurselor financiare ale UE, în toată Europa.

Carmen Ciocîrlan - Director Economic

Poza-site-Carmen-1Carmen este director economic în cadrul ACZ Consulting, deținând, de asemenea, poziția de responsabil financiar în cadrul diferitelor proiecte și contracte implementate de companie. La nivelul proiectelor finanțate prin FSE, Carmen a fost responsabilă în primul rând de pregătirea, gestionarea și verificarea documentelor economice și financiare.

Având diplome de licență și de master în inginerie și economie, considerând de asemenea cunoștințele sale vaste în domeniul analizei cost-beneficiu și al previziunilor economice, Carmen a fost implicată ca expert în analiză economică pentru elaborarea mai multor studii și strategii regionale (de exemplu, în ceea ce privește specializarea inteligentă sau agricultura) și a fost implicată ca expert în evaluarea financiară a proiectelor finanțate prin fonduri structurale pentru diverse programe operaționale la nivel național. Nu în ultimul rând, Carmen este formator autorizat pentru susținerea de cursuri cu diverse tematici economice.

Cristina Cojoacă - Departamentul de Programe și Proiecte Europene, Director

poza-site-Cristina-1Cristina a absolvit Facultatea de Științe Sociale (specializarea Relații Internaționale și Studii Europene) și deține diplomă de master în domeniul Securitate națională și euro-atlantică. Cu o vastă experiență în dezvoltarea regională și finanțări din surse europene, Cristina deține abilități de leadership, coordonând cu succes mai multe echipe, contracte și proiecte. Până la acest moment, a coordonat în mod direct și a contribuit la implementarea efectivă a peste 20 contracte derulate de ACZ Consulting în ultimii 7 ani, pentru diverse tipuri de beneficiari, cum ar fi administrațiile publice locale, regionale sau naționale.

Considerând experiența profesională acumulată, Cristina este specializată în diverse domenii precum: consultanță pentru administrația publică și planificare strategică; evaluarea programelor și proiectelor europene, fiind implicată în evaluări de impact, ex-ante, ex-post și on-going a programelor și politicilor publice; elaborarea de studii în diferite domenii (ajutor de stat, specializare inteligentă, inovare, marketing, turism etc.), strategii de dezvoltare locale, regionale și naționale; managementul proiectelor finanțate prin fonduri UE; livrarea și organizarea de sesiuni de formare profesională pe diferite teme (antreprenoriat, comunicare, egalitate de șanse etc.); comunicare, organizarea de grupuri de lucru tematice și sesiuni de training informale.

Robert Petraru – Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Poza RobertRobert, cel mai nou membru al echipei noastre, este licențiat în studii europene și absolvent al unui master în politici publice și dezvoltare. Expertiza lui Robert este  legată de politici de protecție socială, evaluarea impactului și politici UE. De asemenea, el scrie în timpul său liber pentru Vocal Europe, un think-tank din Bruxelles, care se concentrează asupra relației dintre UE și vecinii săi.

Robert este întotdeauna deschis să dobândească noi abilități și să vină cu noi abordări. În calitate de stagiar cercetător pentru Vocal Europe, Robert a scrisc comentarii și editoriale privind Parteneriatul Estic, în timp ce în calitate de stagiar Schuman la Biroul de Legătură al Parlamentului European de la București a avut activități cu privire la organizarea de campanii culturale și de promovare cu privire la valorile democrației și Uniunii Europene. Prin urmare, datorită studiilor și experienței sale profesionale, Robert are o înțelegere puternică cu privire la politicile UE și evaluarea impactului și întotdeauna aduce entuziasm în proiectele în care este implicat.

Rebeca Nistor - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică, Director

Poza-site-Rebeca-2Rebeca a absolvit Academia de Studii Economice București, specializarea Administrarea afacerilor, principalele sale domenii de expertiză fiind axate pe analiza și cercetarea fenomenelor economice, sociale și administrative.

În calitate de expert în cadrul Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Rebeca a fost implicată activ în implementarea mai multor contracte având ca obiect evaluarea programelor finanțate din fonduri UE, cum ar fi evaluarea ex-post și evaluarea on-going a PNDR, evaluarea ex-ante a POPAM 2014-2020, evaluarea de impact a diferitelor domenii majore de intervenție ale POR 2007-2013, evaluarea principiilor orizontale referitoare la egalitatea de gen și non-discriminarea în cadrul Programului CT Ungaria-România și a Programului Interreg V-A România-Ungaria etc.

Totodată, Rebeca a participat, ca membru al echipei de cercetare, la elaborarea de strategii locale și regionale, studii și analize din diferite domenii (precum specializare inteligentă, simplificare administrativă, agricultură și mediul rural, turism etc.), având ca beneficiari instituții ale administrației publice.

Corina Folescu - Departamentul de Programe și Proiecte Europene

corina

Corina și-a finalizat studiile doctorale în cadrul Universității Durham din Marea Britanie în anul 2016, analizând în cadrul tezei sale traiectoria post-aderare a României și a Bulgariei și dezvoltând în acest sens o metodologie de analiză focalizată pe diferitele niveluri normative existente la nivel european (plecând de la dihotomia conceptelor de Soft vs. Hard law). Între domeniile de interes și ariile de cercetare explorate până în prezent se numără procesul de integrare europeană și evoluția și impactul național al mecanismelor de condiționalitate europeană, impactul strategiilor și al politicilor publice, precum și dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

În completarea expertizei sale în domeniul cercetării, Corina are o experiență profesională de peste 4 ani, fiind implicată între altele și în dezvoltarea și implementarea proiectelor finanțate din surse comunitare, în acordarea de asistență și consultanță către actori economici mari pentru identificarea de surse de finanțare și dezvoltarea de proiecte, dar și în realizarea de studii de evaluare și de impact. Fiind cel mai nou membru al echipei ACZ Consulting, Corina este implicată în elaborarea unei analize a impactului schemelor de ajutor de stat în procesul de dezvoltare regională și contribuie la evaluarea relevanței și a eficienței în atingerea obiectivelor stabilite a unui proiect inter-european în domeniul dezvoltării sustenabile.

Alexandra Paduret – Departament Programe și Proiecte Europene

alexandra_paduret

Alexandra, cel mai nou membru al echipei noastre, a absolvit Universitatea din Essex cu diplomă de licență în Relații Internaționale cu concentrare pe politicile UE, dezvoltarea politică și analiza conflictelor. De asemenea, este in curs de finalizare a studiilor masterale în studii internaționale și diplomație ceea ce a implicat deja cursuri de formare profesională în negociere, mediere și redactarea politicilor.

Întotdeauna încearcă să dobândească mai multe cunoștințe despre mediul internațional și cel politic, a participat la numeroase stagii și experiențe de lucru legate de redactarea politicilor și organizații non-guvernamentale. Participând la stagiul Parlamentului European, a petrecut timp lucrând pe proiecte politice, educaționale si culturale, care i-au permis o înțelegere semnificativă a creării politicilor UE și a proceselor necesare pentru implementarea acestora.

Tiberiu Nițu – Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Imagine TIBI 

Absolvent al studiilor universitare de specializare în domeniul „Afaceri și Management Internațional” și deținând diplomă de master în domeniul „Finanțe și Administrarea Afacerilor”, aria de expertiză a lui Tiberiu este strâns legată de analizele financiare și economice, cu accent pe dimensiunea multiculturală - internațională.

În calitate de membru al Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Tiberiu a fost implicat în implementarea mai multor contracte privind asistența specializată în domeniul ajutorului de stat sau evaluarea de programe (ex. Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020), precum și în elaborarea de strategii și studii locale și regionale, contractate de către autorități publice locale sau naționale. Activitatea sa în cadrul proiectelor include realizarea de analize calitative și cantitative, planificarea de proceduri organizatorice/ administrative și colectarea datelor primare și secundare.