ECHIPA NOASTRĂ

Andrea Floria - Director General

Poza-site-Andrea-2Andrea deține o experiență profesională de peste 18 ani în domeniul Fondurilor Structurale UE, având un master cu specializarea Științe Politice și licența în drept comunitar. În calitate de funcționar în administrația publică și de consultant în proiecte de asistență tehnică, a ocupat poziții cheie în sistemele de management ale FEDR și FSE, acumulând experiență specifică în domeniul sprijinului co-finanțat pentru întreprinderi, conversia economică și infrastructura publică.

După mai mult de 12 ani în care a deținut mai multe funcții cu responsabilitate importantă în sistemul administrației publice din Italia, Andrea a fost consultant în mai multe state membre sau state candidate pentru UE, dezvoltându-și abilitățile de comparare a diferitelor modalități și tradiții de gestiune a sistemelor de management specifice intervențiilor finanțate din fonduri publice.

Din momentul implicării la nivelul ACZ în anul 2010, România a devenit principalul său mediu profesional.

Profesor al cursului privind Fonduri Structurale în cadrul Universității din Florența în perioada 2004-2015, Andrea este unul dintre cei mai apreciați formatori în domeniul procedurilor de management și control pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, furnizând periodic sesiuni de training, adresate oficialilor din administrația publică responsabili de gestionarea resurselor financiare ale UE, în toată Europa.

E-mail: andrea.floria@aczconsulting.ro

Carmen Ciocîrlan - Director Economic

Poza-site-Carmen-1Carmen este director economic în cadrul ACZ Consulting, deținând, de asemenea, poziția de responsabil financiar în cadrul diferitelor proiecte și contracte implementate de companie. La nivelul proiectelor finanțate prin FSE, Carmen a fost responsabilă în primul rând de pregătirea, gestionarea și verificarea documentelor economice și financiare.

Având diplome de licență și de master în inginerie și economie, considerând de asemenea cunoștințele sale vaste în domeniul analizei cost-beneficiu și al previziunilor economice, Carmen a fost implicată ca expert în analiză economică pentru elaborarea mai multor studii și strategii regionale (de exemplu, în ceea ce privește specializarea inteligentă sau agricultura) și a fost implicată ca expert în evaluarea financiară a proiectelor finanțate prin fonduri structurale pentru diverse programe operaționale la nivel național. Nu în ultimul rând, Carmen este formator autorizat pentru susținerea de cursuri cu diverse tematici economice.

E-mail: carmen.ciocirlan@aczconsulting.ro

Cristina Cojoacă - Departamentul de Programe și Proiecte Europene, Director

poza-site-Cristina-1Cristina a absolvit Facultatea de Științe Sociale (Relații Internaționale și Studii Europene) și deține o diplomă de master în domeniul Securitate națională și euro-atlantică. Cu o vastă experiență în sectorul corporatist și non-corporatist, Cristina deține abilități de leadership, coordonând cu succes mai multe echipe, contracte și proiecte. Până la acest moment, a coordonat în mod direct și a contribuit la implementarea efectivă a peste 10 contracte derulate de ACZ Consulting, pentru diverse tipuri de beneficiari, cum ar fi administrațiile publice locale, regionale sau naționale (ministere).

Considerând experiența profesională acumulată, Cristina este specializată în diverse domenii precum: managementul proiectelor finanțate prin fonduri UE; evaluarea programelor și proiectelor europene; elaborarea de studii în diferite domenii (turism, inovare, marketing etc.), strategii de dezvoltare locale și regionale și evaluări de impact; livrarea și organizarea de sesiuni de formare profesională pe diferite teme (antreprenoriat, comunicare, egalitate de șanse etc.); comunicare, organizarea de grupuri de lucru tematice și sesiuni de training informale.

E-mail: cristina.cojoaca@aczconsulting.ro

Irina Ciocîrlan - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică, Director

Poza-site-Irina-4În calitate de economist specializat în dezvoltare regională și finanțări din surse europene, Irina a fost implicată în numeroase proiecte și contracte, finanțate din fonduri UE în perioada de programare 2007-2013. Irina dispune de o vastă experiență în gestionarea și monitorizarea proiectelor, fiind responsabilă de monitorizarea și coordonarea a peste 20 de contracte implementate de companie în ultimii 5 ani, dintre care cele mai multe au avut drept beneficiari autorități publice regionale și naționale. Activitatea sa a fost în principal concentrată pe evaluarea programelor și proiectelor, fiind implicată în evaluările ex-ante ale PNDR și POPAM 2014-2020 și, de asemenea, în evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul POR și POS CCE 2007-2013 - ca evaluator financiar.

Irina deține o experiență importantă în furnizarea de consultanță pentru administrația publică și planificare strategică, prin participarea activă la elaborarea de analize la nivel național și strategii regionale cu diferite tematici, cum ar fi simplificarea administrativă, instrumente de management al calității, specializarea inteligentă, mediul de afaceri, agricultură și mediul rural, turism.

E-mail: irina.ciocirlan@aczconsulting.ro

Roxana Diaconu - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Poza-site-Roxana-2
Absolventă a Facultății de Științe Sociale, Roxana este interesată de procesul de dezvoltare durabilă a comunităților și îmbunătățirea problemelor economice și sociale ale acestora. Cu peste 3 ani de experiență în domeniul fondurilor structurale europene, Roxana a fost implicată în mai multe contracte de evaluare a programelor finanțate din surse comunitare, în special în activitățile de analiză calitativă și cantitativă (evaluarea ex-ante a POPAM 2014-2020, evaluarea principiilor egalitatății de gen și non-discriminării la nivelul Programului România-Ungaria, evaluarea de impact a POR).

Roxana a contribuit, de asemenea, la elaborarea de studii și strategii contractate de administrația publică locală și regională, fiind implicată activ în procesul de planificare strategică și consultare a actorilor cheie relevanți. Ca director de proiect sau asistent de proiect, Roxana a fost responsabilă pentru coordonarea și organizarea activităților în cadrul diferitelor contracte / proiecte, contribuind la implementarea efectivă a acestora.

E-mail: roxana.diaconu@aczconsulting.ro

Rebeca Nistor - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Poza-site-Rebeca-2Rebeca a absolvit Academia de Studii Economice București, cu o licență și o diplomă de master în administrarea afacerilor. Domeniile sale principale de interes sunt axate pe analiza cantitativă și calitativă și cercetarea fenomenelor economice, sociale și administrative.

În calitate de expert în cadrul Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Rebeca a fost implicată activ în evaluarea programelor și proiectelor finanțate din fonduri UE, cum ar fi evaluarea ex-ante a POPAM 2014-2020, evaluarea de impact a diferitelor domenii majore de intervenție ale POR 2007-2013, dar și evaluarea principiilor orizontale referitoare la egalitatea de gen și non-discriminarea în cadrul Programului CT Ungaria-România și a Programului Interreg V-A România-Ungaria. Pe lângă acestea, a participat, ca membru al echipei de cercetare, la elaborarea de strategii locale și regionale, studii și analize având ca beneficiari instituții ale administrației publice.

E-mail: rebeca.nistor@aczconsulting.ro

Adelina Iliescu - Departamentul de Programe și Proiecte Europene

poza-Adelina

Adelina este specializată în domeniul Relaţii Economice Internaţionale, absolvind facultatea din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Studiile de master, aflate în desfăşurare, le urmează la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerii, Universitatea Politehnica din Bucureşti. Până în prezent, Adelina a acumulat experiență în domeniul economic, fiind implicată în diferite activități de contabilitate și marketing.

La nivelul departamentului de Programe şi Proiecte Europene din cadrul ACZ Consulting, Adelina a fost implicată în activități de gestionare și organizare a contractelor, în activități de organizare a evenimentelor, având funcții administrative în cadrul diverselor contracte implementate de companie.

Perspectivele Adelinei în cadrul ACZ Consulting sunt de a acumula cât mai multe cunoştinţe teoretice şi practice privind Programele și proiectele finanțate prin fonduri europene şi de a își dezvolta o carieră în acest domeniu.

E-mail: adelina.iliescu@aczconsulting.ro

Tiberiu Nițu - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Imagine TIBIÎn calitate de absolvent al studiilor universitare de specializare în domeniul „Afaceri și Management Internațional” și deținând diplomă de master în domeniul „Finanțe și Administrarea Afacerilor”, aria de expertiză a lui Tiberiu este strâns legată de analizele financiare și economice, cu accent pe dimensiunea multiculturală - internațională. În calitate de membru al Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Tiberiu a fost implicat în implementarea mai multor contracte privind asistența specializată în domeniul ajutorului de stat sau evaluarea de programe, precum și în elaborarea de strategii și studii locale și regionale. Activitatea sa include realizarea de analize calitative și cantitative, planificarea de proceduri organizatorice/ administrative și colectarea datelor primare și secundare.

E-mail: tiberiu.nitu@aczconsulting.ro