Prezentarea studiului de cercetare socială

Prezentarea studiului de cercetare socială

În data de 27 noiembrie, 2015 ACZ Consulting a participat la conferința finală organizată în cadrul proiectului “Inițiativă pentru romii marginalizați“, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în București. La acest eveniment, ACZ Consulting a prezentat principalele rezultate ale cercetării sociale realizate în rândul romilor marginalizați din țară, cu accent deosebit asupra concluziilor și recomandărilor pentru îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele de etnie romă marginalizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *