EVALUAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR

 

Unul dintre cele mai importante domenii curente de activitate pentru ACZ Consulting este reprezentat de activitatea de evaluare, activitate care este în mod special solicitantă, deoarece necesită experiență, cunoștințe solide, implicare și imparțialitate.

Experiența individuală a membrilor echipei noastre, alături de parteneriatele importante încheiate cu companii specializate din alte țări, au determinat ca ACZ Consulting să devină un actor cheie în domeniul evaluării de politici, în România.

Realizările noastre cheie în acest domeniu, toate îndeplinite în anul 2015, sunt:

  • Evaluarea ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
  • Evaluarea ex-ante a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
  • Prima evaluare contrafactuală a unei intervenții co-finanțate din fonduri structurale, din România (POR 2007-2013 – evaluarea de impact a DMI 4.3 – ajutor acordat microîntreprinderilor)
  • Elaborarea unui studiu inovativ de evaluare a principiilor egalității de gen și non-discriminării în cadrul unui program de cooperare transfrontalieră (Ungaria-România)

Serviciile noastre de evaluare se bazează atât pe metode cantitative, cât și calitative, validate de experiențele anterioare, dar, în același timp, adaptate și îmbunătățite în funcție de specificul fiecărui contract.

Evaluarea ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

În perioada decembrie 2013 - mai 2015, ACZ Consulting (lider), în asociere cu t33 și Iris (parteneri), au implementat contractul privind Evaluarea ex-ante a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, contractat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.   

Obiectivul principal al contractului a fost reprezentat de îmbunătățirea calității Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aflat în negociere cu Comisia Europeană, prin intermediul analizei coerenței cu contextul național, concordanței dintre strategie și obiectivele Europa 2020, logicii intervenției, sistemului de indicatori, alocării financiare etc.

În același timp, contractul a urmărit și oferirea de asistență pentru Autoritatea de Management a Programului, pe parcursul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu a PNDR 2014-2020, precum și elaborarea Raportului de Mediu. Scopul Raportului de Mediu a fost reprezentat de analizarea impactului potențial al PNDR asupra mediului și propunerea de măsuri de atenuare și de recomandări pentru diminuarea acestui impact.

Perioadă de implementare: decembrie 2013 - mai 2015

Parteneri: t33, Iris

Stadiu: finalizat

 

Evaluarea ex-ante și de mediu a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 

 

Începând cu luna octombrie 2014, în parteneriat cu T33, ACZ Consulting, în calitate de Lider al asocierii, a realizat evaluarea ex-ante a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, atribuită de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Obiectivul principal al contractului a fost reprezentat de contribuția la dezvoltarea POPAM 2014-2020, în așa fel încât acest program să răspundă nevoilor de dezvoltare a sectorului pescuitului din România și cerințelor Politicii Comune în Domeniul Pescuitului. Evaluarea ex-ante a presupus analiza nevoilor, obiectivelor propuse, coerenței interne și externe a Programului, logicii intervenției, alocării financiare etc.

În același timp, în cadrul contractului a fost realizată și procedura de Evaluare Strategică de Mediu a POPAM 2014-2020.

Perioada de implementare: octombrie 2014 – decembrie 2015

Parteneri: t33

Stadiu: finalizat

Studii de evaluare a POR 2007-2013

 

Companiei ACZ Consulting, în calitate de lider de parteneriat, aflată în asociere cu IRIS și T33, i-a fost atribuit acordul-cadru ce a avut ca obiect servicii de elaborare a unor studii de evaluare pentru nouă Domenii Majore de Intervenție aferente Programului Operațional Regional 2007-2013, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Durata acordului-cadru a fost de 15 luni, începând din martie 2014, iar scopul a fost constituit de elaborarea unor studii de evaluare de impact pentru Domenii Majore de Intervenție specifice POR 2007-2013, care să evidențieze impactul net al intervențiilor analizate.

În cadrul acestui contract a fost realizată prima evaluare contrafactuală de program din România. Prin urmare, ACZ Consulting și partenerii săi au fost promotorii utilizării acestei metodologii de evaluare la nivel național, creând cadrul pentru utilizarea viitoare și îmbunătățirea metodelor contrafactuale în evaluarea intervențiilor finanțate prin fonduri structurale.   

Perioadă de  implementare: martie 2014 – iunie 2015

Parteneri: t33, Iris

Stadiu: finalizat

Evaluarea ex-post a Programelor cuprinse în cadrul Politicii de Coeziune 2007-2013, cu accent asupra FEDR și FC - PL0 

 

Contractul ce a avut ca obiectiv evaluarea ex-post a FEDR 2007-2013 – Pachet de lucru 0, a demarat în decembrie 2013, beneficiarul fiind Direcția Generală pentru Politici Regionale și Urbane din cadrul Comisiei Europene. Scopul principal al contractului a fost constituit de colectarea și analizarea datelor fizice raportate de către Autoritățile de Management în rapoartele anuale de implementare, și evaluarea fezabilității colectării datelor financiare defalcate în funcție de tema prioritară, la nivelul NUTS 3.  

În urma activităților efectuate în cadrul contractului au fost extrase date utile pentru evaluarea ex-post generală.

Perioada de implementare: ianuarie 2014 – martie 2015

Prestatori: Spatial Foresight, ÖIR

Stadiu: finalizat

Egalitatea de gen și non-discriminarea în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 - 2013 și Interreg V-A România – Ungaria 2014 - 2020

 

În perioada martie - octombrie 2015, ACZ Consulting a fost contractat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru a realiza activități de evaluare la nivel de program, proiect și politici de personal, în vederea identificării modului în care Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 a abordat principiile egalității de gen și non-discriminării și pentru a formula recomandări pentru noua perioadă de programare cu privire la modul în care trebuie tratate și evitate atitudinile negative și discriminatorii.

Contractul a presupus elaborarea unui manual cu privire la considerarea principiilor egalității de gen și non-discriminării la nivelul managementului Programului Interreg V-A România-Ungaria, a unei broșuri care conține recomandări practice pentru potențialii beneficiari ai finanțării, precum și realizarea de programe de instruire pentru autoritățile române și potențialii beneficiari.  

Perioada de implementare: martie 2015 – octombrie 2015

Parteneri: -

Stadiu: finalizat