SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT


ACZ Consulting oferă servicii de consultanță în management pentru o varietate de proiecte, prin sprijinirea clienților săi (entități publice sau private) în procesul de implementare corespunzătoare a proiectelor și îmbunătățire a practicilor acestora în domeniul managementului proiectelor, programelor și/sau portofoliului deținut. În aceste condiții, ACZ Consulting oferă clienților săi un nivel adecvat de profesionalism, prin utilizarea instrumentelor, resurselor și cunoștințelor de management și leadership necesare, care permit realizarea obiectivului proiectului și a rezultatelor acestuia și / sau implementarea strategiei organizațiilor.

In furnizarea de servicii de calitate pentru managementul de proiect, ACZ Consulting se bazează pe o vastă experiență acumulată prin implementarea unui spectru larg de proiecte, pe cunoștințele sale privind nevoile și așteptările existente "la nivel de program", pe o echipă multidisciplinară de experți și colaboratori și pe metodologii, proceduri și procese solide, care permit controlul, guvernanța și transparența pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.

Unul dintre aspectele cheie pentru asigurarea unui management de proiect de succes este informația, de aceea ACZ Consulting acordă o atenție deosebită activității de informare, în vederea asigurării acurateței datelor colectate și raportate și menținerii unei comunicări permanente cu toți actorii relevanți implicați în implementarea proiectului.

ACTIVITĂȚI DERULATE

Înțelegerea specificului proiectului și a condițiilor financiare

 • Considerente privind termenii și condițiile proiectului
 • Verificarea fezabilității proiectului

 

Pregătirea proiectului și organizarea aspectelor logistice

 • Planificarea proiectului
 • Resurse umane și atribuirea sarcinilor
 • Elaborarea/verificarea procedurilor de management
  • Inventarierea materialelor și aspectelor logistice
  • Planificare financiară

 

Implementarea și monitorizarea proiectului

 • Managementul administrativ și financiar al proiectului
  • Implementarea activităților
  • Comunicarea cu OI/AM/AC/beneficiarul și alte părți interesate/furnizori
  • Umărirea și luarea în considerare a instrucțiunilor publicate de Autoritatea de Management a Programului
  • Asigurarea respectării în cadrul proiectului, a regulilor financiare și a legislației în vigoare
  • Managementul/coordonarea sarcinilor și resurselor
  • Coordonarea parteneriatului
  • Monitorizarea și evaluarea continuă a activităților, rezultatelor și indicatorilor
  • Actualizarea progresului proiectului
  • Raportarea stadiului de implementare a proiectului
  • Management financiar și monitorizare din punct de vedere financiar
  • Managementul riscurilor și managementul timpului
  • Controlul calității
 • Procedurile de achiziții publice
  • Pregătirea și implementarea procedurilor de achiziții
  • Contractarea serviciilor, lucrărilor/achiziția bunurilor
  • Managementul contractelor
  • Monitorizarea și raportarea procedurilor de achiziții
  • Controlul de calitate al serviciilor, lucrărilor și / sau bunurilor achiziționate în cadrul proiectului
 • Cereri de plată/Cereri de rambursare
  • Pregătirea dosarelor pentru cererile de plată/cererile de rambursare
  • Elaborarea răspunsului la solicitările de clarificări
 • Consolidarea capacității instituționale
  • Transfer de know-how către personalul clientului

 

Finalizarea proiectului și atingerea rezultatelor

 • Auditul proiectului
 • Elaborarea și depunerea rapoartelor finale (tehnic și financiar)
 • Comunicarea și livrarea rezultatelor proiectului
 • Furnizarea arhivei și a bazei de date a proiectului

 

Sustenabilitatea proiectului

 • Îndrumare în asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului, pe parcursul perioadei obligatorii, prevăzută în programul de finanțare

 

EXPERIENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ

ACZ deține o experientă de peste 4 ani în furnizarea de servicii de calitate pentru managementul de proiect, oferite pentru mai mult de 15 clienți și în cadrul a peste 22 contracte, în 2 State Membre UE. Oferim servicii de management pentru un spectru complet de proiecte, de la construcția de poduri, drumuri, infrastructură de recreere, antreprenoriat, dezvoltarea capacității instituționale și administrative, la formare profesională, cercetare și modernizare a activității de producție a companiei.

VALORI

Calitate

Scopul nostru este reprezentat de furnizarea de servicii de management de proiect de o înaltă calitate, implicând manageri de proiect cu experiență și utilizând proceduri și procese adecvate, adaptate nevoilor clientului, ce umăresc obținerea de beneficii pentru afaceri și atingerea rezultatelor și obiectivelor proiectelor, concomitent cu livrarea proiectelor în parametri adecvați de timp, cost si calitate.

Transparență

În vederea asigurării calității serviciilor prestate și identificării celei mai inteligente, eficiente și rentabile soluții, ACZ Consulting lucrează în strânsă legătură cu clienții săi și menține o comunicare permanentă cu toți actorii implicați în implementarea proiectului, prin furnizarea și/sau solicitarea tuturor informațiilor și livrabilelor necesare asigurării unui progres adecvat al proiectului.

Flexibilitate

Indiferent de complexitatea unui proiect, ACZ Consulting își rafinează metodologiile și procesele, adaptându-se cu ușurință la noile condiții și cerințe, cu scopul de a oferi un nivel adecvat de control, guvernare și transparență, pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului.