Assessing the impact of over-regulation on the implementation of the NRDP 2014-2020

ACZ Consulting a demarat activitățile aferente contractului privind evaluarea impactului suprareglementării asupra implementării PNDR 2014-2020, având ca beneficiar Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Obiectivul principal al contractului este de a realiza studiul de evaluare privind identificarea cerințelor/prevederilor legale care reprezintă supra-reglementarea în implementarea PNDR, precum și propunerea unor măsuri de simplificare și evaluare a impactului pe care îl au acțiunile propuse în PNDR 2014-2020 pentru reducerea poverii administrative atât pentru beneficiari, cât și pentru autorități.

Între principalele activități ce urmează a fi desfășurate pentru realizarea cercetării calitative și cantitative se vor regăsi următoarele: Cercetare de birou (recenzia literaturii de specialitate); Analiza secundară a datelor; Sondajul de opinie pe bază de chestionar; Interviul; Focus grupul; Studiul de caz.

În consecință, rezultatele studiului de evaluare vor fi utilizate în scopul simplificării acțiunilor și măsurilor propuse în cadrul PNDR precum și pentru reducerea poverii administrative pentru beneficiari și autorități.

More sharing options

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *