Impact study on State Aid

În perioada martie – decembrie 2018, ACZ Consulting implementează contractul având ca obiect „Servicii de consultanţă şi expertiză pentru elaborarea unui studiu de impact privind ajutoarele de stat acordate de M.F.P. şi pentru elaborarea unui raport referitor la propunerile de îmbunătățire a cadrului normativ și metodologic privind măsurile de natura ajutorului de stat”, contractat de Ministerul Finanțelor Publice.

Studiul de impact al ajutoarelor de stat acordate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 2007-2014 cuprinde analizarea evoluţiei principalilor indicatori utilizaţi în procesul de evaluare, acordare, plată şi monitorizare a ajutoarelor de stat în baza schemelor administrate de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi identificarea principalelor efecte economice şi sociale care se înregistrează la nivelul beneficiarilor, dar şi la nivel local, regional şi naţional, ca urmare a implementării respectivelor măsuri de natura ajutorului de stat. Studiul evidenţiează punctele tari şi punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările corespunzătoare măsurilor de natura ajutorului de stat. Rezultatele acestui studiu de impact vor permite prioritizarea măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat către acele arii de interes, sectoare strategice, regiuni, unde impactul este relevant.

Raportul referitor la propunerile de îmbunătăţire a cadrului normativ şi metodologic privind măsurile de natura ajutorului de stat, cel de-al doilea livrabil al contractului, va avea în vedere cadrul normativ general care reglementează acordarea ajutorului de stat la nivel naţional şi european, actele normative de instituire a măsurilor de ajutor de stat acordate de minister, exemple de bune practici identificate la nivel european, precum şi cadrul metodologic privind schemele de ajutor de stat (ghid, manual, site). În procesul de elaborare a raportului se va organiza o dezbatere cu reprezentanţii mediului de afaceri, în vederea selectării celor mai bune propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ şi metodologic.

More sharing options

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *