CERCETARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ, STRATEGII

 

 ACZ Consulting oferă o vastă expertiză în ceea ce privește furnizarea de servicii profesionale pentru elaborarea strategiilor sectoriale, regionale sau naționale, a studiilor și analizelor care fundamentează politicile administrației publice.

Printre serviciile furnizate în acest domeniu, se numără:

 • Elaborarea de planuri integrate de dezvoltare urbană;
 • Dezvoltarea de strategii sectoriale naționale;
 • Elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă locală și strategii de dezvoltare regională;
 • Dezvoltarea de analize cost-beneficiu pentru diferite tipuri de investiții;
 • Cercetare de piață și elaborarea de studii de marketing;
 • Studii de cercetare sociologică, atât la nivel local cât și național;
 • Dezvoltarea de studii economice și sociale și analize care acoperă o gamă variată de tematici.

Aceste servicii sunt furnizate de către echipa noastră de consultanți interni și externi, care acoperă toate domeniile relevante de expertiză și care deține o  experiență vastă în ceea ce privește analiza fenomenelor sociale, economice și instituționale.

Compania noastră a contribuit la planificarea strategică aferentă tuturor nivelelor de guvernanță, atât pentru perioada de programare 2007-2013, cât și pentru perioada 2014-2020.

ACZ Consulting a elaborat strategii în toate domeniile importante ale politicilor de dezvoltare, precum:

 • Specializare inteligentă;
 • Simplificare și sisteme de calitate în administrația publică;
 • Promovarea și dezvoltarea turismului;
 • Economie locală și regională;
 • Competitivitatea IMM-urilor;
 • Agricultură;
 • Mediu rural;
 • Minorități.

O parte din studiile și strategiile elaborate de ACZ Consulting au fost publicate de către clienții noștri, câteva exemple putând fi consultate prin accesarea următoarelor linkuri:

Ne-am luat angajamentul de a oferi clienților noștri servicii de înaltă calitate nu doar prin punerea la dispoziția acestora a unui set de metode și tehnici avansate, dar și prin adoptarea unei gândiri critice și în profunzime și oferirea unui răspuns eficient în timp util, elemente care conduc la o colaborare de succes.