Studiu de cercetare socială privind populația de etnie Romă

Studiu de cercetare socială privind populația de etnie Romă

În august 2015, ACZ Consulting a finalizat implementarea contractului având ca obiect Servicii de cercetare socială aferente proiectului „Inițiativă pentru romii marginalizați”, contractat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Scopul principal al contractului a constat în elaborarea unei cercetări sociale realizată în rândul populației marginalizate de etnie romă din țară, pentru a identifica care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă aceștia și pentru a propune măsuri de îmbunătățire a stilului lor de viață. Cercetarea socială a inclus de asemenea o analiză a nevoilor de formare profesională a persoanelor de etnie romă, atât în ceea ce privește ocupațiile solicitate pe piața forței de muncă, cât și ocupațiile tradiționale pentru romi și cele în domeniul antreprenoriatului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *