Strategia de specializare inteligentă

Strategia de specializare inteligentă

Procesul de elaborare a strategiei a reprezentat un efort comun între trei entități care au fost implicate în mod intens în acest proces: echipa de experți furnizată de ACZ Consulting, echipa de coordonare a contractului din partea Agenției Regionale de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și  entitățile regionale interesate și actorii cheie din domeniul cercetării și dezvoltării.

Strategia a fost realizată în conformitate cu Ghidul de elaborare a Strategiilor de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă (RIS3), publicat de Comisia Europeană. Versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă cuprinde cinci domenii de specializare inteligentă asociate Strategiei Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare 2014-2020, șase priorități care să fie urmărite la nivel regional pentru obiectivul de specializare inteligentă și 18 proiecte pilot propuse pentru perioada 2014-2020 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *