Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Studii tematice pentru dezvoltarea regionala Sud-Est

Luna aprilie 2019 a debutat cu semnarea de către ACZ Consulting a două contracte privind elaborarea unor studii tematice, încheiate cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est pentru o perioadă de implementare de 6 luni.

Primul studiu vizează „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est” și contribuie la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est pentru perioada de progarmare 2021-2027, prin analizarea stadiului actual, al evoluției dezvoltării economice a regiunii și a impactului investițiilor realizate în ultimii 10 ani.

Cel de-al doilea studiu referitor la „Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est” își propune identificarea și maparea comunităților marginalizate din regiune, oferind o imagine de ansamblu a situației actuale și a măsurilor/ recomandărilor care să se adreseze nevoilor locuitorilor acestor zone.

Pentru realizarea celor două studii socologice și în vederea atingerii obiectivelor propuse, ACZ Consulting va utiliza diverse metode de colectare a datelor, bazate pe sursele de date statistice disponibile la nivelul regiunii dar și pe aplicarea de chestionare în rândul actorilor cheie relevanţi în fiecare domeniu specific.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *