ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

  

Datorită experienței bogate și multi-naționale a personalului său în acest domeniu, ACZ Consulting deține o vastă expertiză în ceea ce privește asigurarea de asistență tehnică pentru implementarea Programelor co-finanțate din fonduri ESI.

Serviciile oferite vizează toate fondurile ESI, cu accent pe următoarele proceduri:

 • pregătirea și organizarea schemelor de ajutor pentru întreprinderi, inclusiv aspecte privind legislația în domeniul ajutorului de stat;
 • elaborarea de apeluri și ghiduri pentru solicitanți;
 • sprijin pentru evaluarea cererilor de finanțare;
 • proceduri și sisteme de monitorizare a programelor și aranjamente specifice de monitorizare pentru proiecte cheie/strategice;
 • planuri de cheltuieli pentru a garanta cel mai mare nivel de absorbție a resurselor UE;
 • proceduri de management financiar, inclusiv raportarea cheltuielilor către Comisia Europeană;
 • proceduri privind controlul de prim nivel și proceduri de audit;
 • manuale și proceduri cu privire la eligibilitatea cheltuielilor;
 • organizarea și monitorizarea implementării principiilor orizontale în cadrul programului: non-discriminare, egalitate de gen, dezvoltare durabilă, inovare;
 • mecanisme și proceduri pentru a garanta principiul guvernanței pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului, impuse de regulamentele aferente fondurilor ESI;
 • sprijin pentru crearea, gestionarea și evaluarea instrumentelor financiare;
 • introducerea și gestionarea opțiunilor de costuri simplificate, în cadrul Programelor.

Pentru fiecare dintre aceste domenii, ACZ Consulting și personalul său, au dezvoltat, de asemenea, programe de instruire și de coaching pentru reprezentanții Autorităților de Management, Autorităților de Certificare, Autorităților de Audit și Organismelor Intermediare.