Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

În luna iulie 2017, ACZ Consulting a demarat implementarea contractului având ca obiect ”Realizarea evaluării activității de comunicare în sprijinul potențialilor beneficiari din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria”, contractat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene. Obiectivele vizate de contract sunt evaluarea gradului de informare privind identitatea programului Interreg V-A România –…

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

ACZ Consulting, împreună cu partenerul t33 (Italia), a început implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2007-2014”, atribuit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rezultatele așteptate ale contractului vor cuprinde șapte studii de evaluare, dintre care două studii de evaluare necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale de implementare care vor fi…

Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

În luna decembrie 2016, ACZ Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, contractat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Serviciile prestate de ACZ Consulting pentru Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au constat în evaluarea…

Inchiderea POS CCE 2007-2013

Inchiderea POS CCE 2007-2013

Începând cu luna decembrie 2016, ACZ Consulting furnizează Ministerului Fondurilor Europene servicii de asistență tehnică pregătirea închiderii programului POS CCE 2007-2013, finanțat prin FEDR. În cadrul contractului, cu o durată de 5 luni, echipa ACZ Consulting va furniza către Autoritatea de Management a Programului sprijin în vederea elaborării Raportului Final de Implementare și a Declarației…

Evaluarea ex-post a PNDR 2007-2013

Evaluarea ex-post a PNDR 2007-2013

ACZ Consulting, alături de partenerul t33 (Italia), va implementa în următoarea perioadă contractul atribuit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (România) având ca obiect „Evaluarea ex-post a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013”. Principalele activități derulate în cadrul contractului sunt: Evaluarea programului, axelor și măsurilor din punct de vedere al relevanței, eficienței, eficacității și realizărilor,…

  • Organizarea de focus grupuri cu jurnalisti pentru evaluarea Programului CBC Romania-Bulgaria 2007-2013
  • Organizarea de focus grupuri cu jurnalisti pentru evaluarea Programului CBC Romania-Bulgaria 2007-2013
  • Organizarea de focus grupuri cu jurnalisti pentru evaluarea Programului CBC Romania-Bulgaria 2007-2013

Organizarea de focus grupuri cu jurnalisti pentru evaluarea Programului CBC Romania-Bulgaria 2007-2013

ACZ Consulting a organizat în cadrul contractului având ca obiect ”Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, două focus grupuri cu jurnaliștii din aria eligibilă a programului, în localitățile Călărași (în data de 06.09.2016) și Ruse (în data de 07.09.2016). Impactul acestor evenimente…