Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

Evaluarea activităților de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

În luna iulie 2017, ACZ Consulting a demarat implementarea contractului având ca obiect ”Realizarea evaluării activității de comunicare în sprijinul potențialilor beneficiari din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria”, contractat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene. Obiectivele vizate de contract sunt evaluarea gradului de informare privind identitatea programului Interreg V-A România –…

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020

ACZ Consulting, împreună cu partenerul t33 (Italia), a început implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2007-2014”, atribuit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Rezultatele așteptate ale contractului vor cuprinde șapte studii de evaluare, dintre care două studii de evaluare necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale de implementare care vor fi…

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Sud-Est (Romania)

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Sud-Est (Romania)

ACZ Consulting a demarat implementarea contractului privind elaborarea „Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est”, al cărui beneficiar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, și care va avea o perioadă de derulare a activităților de 6 luni. Obiectivul principal al contractului este de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii…

Suprareglementarea în Fondurile Europene Structurale și de Investiții

Suprareglementarea în Fondurile Europene Structurale și de Investiții

Studiul „Suprareglementarea în Fondurile Europene Structurale și de Investiții” poate fi consultat în prezent pe website-ul Parlamentului European (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585906/IPOL_STU(2017)585906_EN.pdf). Studiul, care furnizează o analiză extinsă la nivel european cu privire la fenomenul suprareglementării (gold-plating) la nivel național în domeniul fondurilor ESI, a fost elaborat de consorțiul Spatial Foresight, ÖIR și t33 în perioada iulie 2016…

Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului CBC România-Bulgaria 2007-2013

În luna decembrie 2016, ACZ Consulting a finalizat cu succes implementarea contractului având ca obiect ”Evaluarea Planurilor anuale de comunicare aferente Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013”, contractat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Serviciile prestate de ACZ Consulting pentru Autoritatea de Management a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 au constat în evaluarea…

Strategia UE pentru Regiunea Dunării: ACZ Consulting elaborează studiul „Proposal for Ecotourism Certification System”, contractat de MDRAP

Strategia UE pentru Regiunea Dunării: ACZ Consulting elaborează studiul „Proposal for Ecotourism Certification System”, contractat de MDRAP

În următoarele luni, ACZ Consulting va elabora studiul Proposal for Ecotourism Certification System, studiu ce reprezintă obiectul contractului semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România. Contractul își propune să analizeze sistemele de certificare în domeniul ecoturismului, existente în țările din Regiunea Dunării, în scopul de a identifica cele mai bune opțiuni pentru…

Strategii teritoriale sprijinite de instrumente teritoriale UE

Strategii teritoriale sprijinite de instrumente teritoriale UE

Începând cu luna martie 2016, ACZ Consulting furnizează expertiza națională pentru România, în cadrul studiului „Strategii teritoriale sprijinite de instrumente teritoriale ale UE (dezvoltare urbană durabilă în conformitate cu Articolul 7 FEDR, ITI și CLLD în conexiune cu DUD”. Studiul este realizat pentru Comisia Europeană – DG Regio, de către European Policies Research Center –…

Studiu privind măsurile de simplificare pentru ESIF

ACZ Consulting a furnizat expertiza națională pentru România, în vederea planificării și organizării cercetării de teren în cadrul studiului referitor la “Utilizarea noilor dispoziții privind măsurile de simplificare în prima fază a implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții” contractat de DG Regio și implementat de consorțiului Internațional Sweco și t33. Printre principalele responsabilități care…