Informații generale despre respondent

1. Numele instituției/organizației reprezentate:
2. Instituția/organizația se încadrează într-una din categoriile

3. Localitatea:
4. Județul:
Cunoașterea Programului Interreg V-A România-Ungaria

5. Ați fost beneficiar în cadrul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013?
6. În ce măsură vă este cunoscută imaginea de mai jos?

Untitled
7. Ne puteți spune unde ați văzut acest logo (imaginea de mai sus)?

8. În opinia dumneavoastră, care este sloganul asociat Programului Interreg V-A România-Ungaria?
Canale de comunicare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

9. Ați accesat până în prezent website-ul de prezentare a Programului Interreg V-A România-Ungaria (http://www.interreg-rohu.eu) / pagina Facebook a acestuia?

a.       Website-ul de prezentare a Programului Interreg V-A România-Ungaria (http://www.interreg-rohu.eu)
b.      Pagina de Facebook a Programului Interreg V-A România-Ungaria? (https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary)
10. Cunoașteți următoarele instrumente online disponibile pe website-ul Programului Interreg V-A România-Ungaria?

a.       Platforma pentru identificarea potențialilor parteneri
b.       Platforma pentru înregistrarea participării la infodays sau la forumul de identificare a partenerilor
11. Ați fost informat cu privire la organizarea evenimentelor de promovare a Programului  Interreg V-A România-Ungaria?
12. În cazul în care ați răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, vă rugăm să precizați de unde ați aflat despre organizarea evenimentelor de promovare a Programului Interreg V-A România-Ungaria:

13. Ați participat până în prezent la evenimente de promovare sau sesiuni de informare privind Programul Interreg V-A România-Ungaria?
14. În cazul în care ați răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, vă rugăm să selectați tipul de eveniment la care ați participat:

15. Pe o scală de la „1” la „10” (unde „1” cel mai puțin și „10” cel mai mult), cât de informat sunteți cu privire la activitățile derulate prin Programul Interreg V-A România-Ungaria?
16. În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai utile instrumente/măsuri de promovare și publicitate a Programului Interreg V-A România-Ungaria? (vă rugăm să selectați maxim 5 opțiuni)

Lista propusa:

1.       Fluturași, pliante

2.       Broșuri

3.       Newsletter (pe e-mail)

4.       Obiecte inscripționate (mapă, agendă, pix, stick USB, etc.)

5.       Caravană de informare la nivel local

6.       Workshop-uri, sesiuni de informare, forumuri de discuții, etc.

7.       Anunțuri pe website-ul Programului

8.       Pagina Facebook a Programului

9.       Anunțuri în presa scrisă – la nivel local

10.       Anunțuri în presa scrisă – la nivel regional/național

11.   Spoturi TV – televiziuni locale

12.   Spoturi radio – posturi locale

13.   Spoturi TV – televiziuni regionale/naționale

14.   Spoturi radio – posturi regionale/naționale
17. Care sunt canalele media prin care preferați să primiți informații despre Programul Interreg V-A România-Ungaria?

(Vă rugăm să ordonați ierarhic canalele de informare, unde „1” este cea mai importantă sursă și „8” sursa cea mai puțin importantă; nu acordați același scor de două ori)

1. Pagină de internet a Programului
2. Pagina de Facebook a Programului
3. Newslettere primite pe e-mail
4. Evenimente organizate de Autoritățile Programului
5. Materiale informative (afișe, broșuri, pliante, postere, bannere, etc)
6. Televiziune
7. Ziare
8. Radio
9. Altele (vă rugăm specificați):

Informarea în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria

18. Cum apreciați nivelul de detaliu al informațiilor furnizate de Autoritățile Programului pentru promovarea Programului Interreg V-A România-Ungaria prin acțiunile de promovare derulate până în prezent? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 (unde „1” cel mai puțin și „5” cel mai mult).
19. Cum apreciați gradul de accesibilitate al informațiilor privind Programul Interreg V-A România-Ungaria?
20. Cum apreciați gradul de atractivitate al materialelor utilizate (broșuri, pliante, afișe, mape, agende, etc.) pentru promovarea Programului Interreg V-A România-Ungaria?
21. În ce măsură considerați că informațiile despre Programul Interreg V-A România-Ungaria, furnizate prin acțiunile de informare și promovare, sprijină beneficiarii să definească și ulterior să implementeze proiecte de impact?
22. Ați avut acces la informații sau comunicări din partea autorităților de program privind modalitatea de utilizare a Platformei eMS (Electronic Monitoring System) – secțiunea utilizată pentru depunerea online a cererilor de finanțare?
23. În cazul în care ați răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, cum apreciați claritatea și accesibilitatea (terminologia utilizată) informațiilor comunicate? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5 (unde „1” claritate și accesibilitate redusă și „5” claritate și accesibilitate ridicată)
24. Ați fost informat cu privire la măsurile de stimulare a depunerii de proiecte în cadrul Programului, adoptate în această perioadă de programare (de exemplu: cheltuielile pentru pregătirea cererii de finanțare sunt eligibile, posibilitatea de a fi crescut procentul de cofinanțare acordat beneficiarilor români, etc.)?
25. Ați depus cereri de finanțare, în calitate de Lider de parteneriat sau Partener, în cadrul apelurilor de proiecte lansate până în prezent prin Programul  Interreg V-A România-Ungaria?
26. Ce subiecte ați dori să fie abordate în timpul workshop-urilor/seminariilor organizate de Autoritățile Programului pentru potențialii beneficiari?
27. Ce tipuri de informații doriți să primiți cu privire la Programul Interreg V-A România-Ungaria?
28. În opinia dumneavoastră, au existat puncte slabe în comunicarea dintre Autoritățile de Program și potențialii beneficiari?
29.   În cazul în care ați răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, care dintre  următoarele activități/instrumente de comunicare pot fi intensificate/îmbunătățite? Vă rugăm să menționați și ce măsuri ați dori să fie adoptate în acest sens la finalul variantelor de răspuns

a. Evenimente de informare

b. Publicații


c. Comunicare online

d. Helpdesk

e. Alte propuneri (vă rugăm să detaliați)

30. Dețineți un cont de utilizator Skype sau aveți posibilitatea de a participa la o videoconferință?
31. Ați dori să participați la viitoare evenimente (de tip interviu online sau focus grup online) pentru evaluarea măsurilor de comunicare și informare din cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria?
Informații privind respondentul la chestionar

32. Vârsta
33. Nivel de educație:

34. Încadrare în funcție la nivelul organizației/instituției reprezentate:

35. Număr telefon:
36. Adresă e-mail: