CHESTIONAR DE EVALUARE A IMPACTULUI ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE REALIZATE PRIN PLANURILE DE COMUNICARE ANUALE 2011-2015 AFERENTE PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2007-2013