Studiu privind măsurile de simplificare pentru ESIF

ACZ Consulting a furnizat expertiza națională pentru România, în vederea planificării și organizării cercetării de teren în cadrul studiului referitor la “Utilizarea noilor dispoziții privind măsurile de simplificare în prima fază a implementării Fondurilor Europene Structurale și de Investiții” contractat de DG Regio și implementat de consorțiului Internațional Sweco și t33.

Printre principalele responsabilități care i-au revenit, ACZ Consulting s-a ocupat de furnizarea traducerii în limba română a chestionarului aplicat la nivelul tuturor instituțiilor publice implicate în implementarea FESI în România și a planificat și a participat la interviuri cu autoritățile relevante pentru implementarea și gestionarea FEADR în România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *