Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

ACZ Consulting în calitate de lider al asocierii formate alături de t33 SRL și Iris SRL din Italia, se ocupă de Evaluarea Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru a măsura eficiența, eficacitatea și impactul utilizării resurselor FSE prin POCA în cadrul obiectivelor specifice OS 1.1. OS 1.2, OS 1.4, OS 2.1 și OS 2.2. De asemenea, această evaluare trebuie să evidențieze factorii care contribuie la succesul sau eșecul implementării, precum și la sustenabilitatea acțiunilor finanțate.

Evaluarea are ca scop evidențierea concluziilor și a lecțiilor învățate, însoțite de recomandările aferente, care să poată fi transferate în termeni operaționali de către Autoritatea de Management, iar identificarea concluziilor și recomandărilor în cadrul programului se bazează pe triangularea unor metode specifice de evaluare (cercetare de birou, evaluare cantitativă – sondaj și analize statistice – și evaluare calitativă – interviuri, focus grupuri, panel de experți, etc.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *