Egalitate de șanse și non-discriminare

Egalitate de șanse și non-discriminare

Contractul de servicii de evaluare și analiză a principiilor egalității de gen și non-discriminării în implementarea Programului CBC Ungaria–România 2007-2013 și a Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 a avut o durată de implementare de șapte luni, iar evaluarea a fost realizată la nivelul a trei politici: de program, de proiect și de personal, în vederea identificării modalității în care Programul CBC Ungaria-România 2007-2013 a integrat prinicipiul egalității de gen și nediscriminării și în vederea furnizării de recomandări pentru noua perioadă de programare cu privire la modalitatea de gestionare și evitare a discriminării și atitudinilor negative.

Contractul în sine poate fi considerat un caz de bună practică, fiind în conformitate cu normele în domeniu, principalele rezultate obținute în cadrul contractului fiind: un manual pentru Autoritatea de Management, o broșură pentru potențialii beneficiari ai programului și susținerea unui training în domenoi pentru autoritățile române și potențialii beneficiari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *