ECHIPA NOASTRĂ

Andrea Floria - Administrator

Poza-site-Andrea-2 Andrea deține o experiență profesională de peste 20 ani în domeniul Fondurilor Structurale UE, având un master cu specializarea Științe Politice și licența în drept comunitar. În calitate de funcționar în administrația publică și de consultant în proiecte de asistență tehnică, a ocupat poziții cheie în sistemele de management ale FEDR și FSE, acumulând experiență specifică în domeniul sprijinului co-finanțat pentru întreprinderi, conversia economică și infrastructura publică.

După mai mult de 12 ani în care a deținut mai multe funcții cu responsabilitate importantă în sistemul administrației publice din Italia, Andrea a fost consultant în mai multe state membre sau state candidate pentru UE, dezvoltându-și abilitățile de comparare a diferitelor modalități și tradiții de gestiune a sistemelor de management specifice intervențiilor finanțate din fonduri publice.

Din momentul implicării la nivelul ACZ în anul 2010, România a devenit principalul său mediu profesional.

Profesor al cursului privind Fonduri Structurale în cadrul Universității din Florența în perioada 2004-2015, Andrea este unul dintre cei mai apreciați formatori în domeniul procedurilor de management și control pentru Autorități de Management și Organisme Intermediare, furnizând periodic sesiuni de training, adresate oficialilor din administrația publică responsabili de gestionarea resurselor financiare ale UE, în toată Europa.

E-mail: andrea.floria@aczconsulting.ro

Cristina Cojoacă – Director General

poza-site-Cristina-1Cristina a absolvit Facultatea de Științe Sociale (specializarea Relații Internaționale și Studii Europene) și deține diplomă de master în domeniul Securitate națională și euro-atlantică. Cu o vastă experiență în dezvoltarea regională și finanțări din surse europene, Cristina deține abilități de leadership, coordonând cu succes mai multe echipe, contracte și proiecte. Până în acest moment, a coordonat în mod direct și a contribuit la implementarea efectivă a peste 30 contracte derulate de ACZ Consulting în ultimii 9 ani, pentru diverse tipuri de beneficiari, cum ar fi administrațiile publice locale, regionale sau naționale.

Considerând experiența profesională acumulată, Cristina este specializată în diverse domenii precum: consultanță pentru administrația publică și planificare strategică; evaluarea programelor și proiectelor europene, fiind implicată în evaluări de impact, ex-ante, ex-post și on-going a programelor și politicilor publice; elaborarea de studii în diferite domenii (ajutor de stat, specializare inteligentă, inovare, marketing, turism etc.), strategii de dezvoltare locale, regionale și naționale; managementul proiectelor finanțate prin fonduri UE; livrarea și organizarea de sesiuni de formare profesională pe diferite teme (antreprenoriat, comunicare, egalitate de șanse etc.); comunicare, organizarea de grupuri de lucru tematice și sesiuni de training informale.

Email: cristina.cojoaca@aczconsulting.ro

Carmen Ciocîrlan - Director Economic

Poza-site-Carmen-1Carmen este director economic în cadrul ACZ Consulting, deținând, de asemenea, poziția de responsabil financiar în cadrul diferitelor proiecte și contracte implementate de companie. La nivelul proiectelor finanțate prin FSE, Carmen a fost responsabilă în primul rând de pregătirea, gestionarea și verificarea documentelor economice și financiare.

Având diplome de licență și de master în inginerie și economie, considerând de asemenea cunoștințele sale vaste în domeniul analizei cost-beneficiu și al previziunilor economice, Carmen a fost implicată ca expert în analiză economică pentru elaborarea mai multor studii și strategii regionale (de exemplu, în ceea ce privește specializarea inteligentă sau agricultura) și a fost implicată ca expert în evaluarea financiară a proiectelor finanțate prin fonduri structurale pentru diverse programe operaționale la nivel național. Nu în ultimul rând, Carmen este formator autorizat pentru susținerea de cursuri cu diverse tematici economice.

E-mail: carmen.ciocirlan@aczconsulting.ro

Rebeca Nistor - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică, Director

Poza-site-Rebeca-2Rebeca a absolvit Academia de Studii Economice București, specializarea Administrarea afacerilor, principalele sale domenii de expertiză fiind axate pe analiza și cercetarea fenomenelor economice, sociale și administrative.

În calitate de director al Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Rebeca a fost implicată activ în implementarea mai multor contracte având ca obiect evaluarea programelor finanțate din fonduri UE, cum ar fi evaluarea ex-post și evaluarea on-going a PNDR, evaluarea ex-ante a POPAM 2014-2020, evaluarea de impact a diferitelor domenii majore de intervenție ale POR 2007-2013, evaluarea principiilor orizontale referitoare la egalitatea de gen și non-discriminarea în cadrul Programului CT Ungaria-România și a Programului Interreg V-A România-Ungaria etc.

Totodată, Rebeca a participat, ca membru al echipei de cercetare, la elaborarea de strategii locale și regionale, studii și analize din diferite domenii (precum specializare inteligentă, simplificare administrativă, agricultură și mediul rural, turism etc.), având ca beneficiari instituții ale administrației publice.

Email: rebeca.nistor@aczconsulting.ro

Corina Folescu - Departamentul de Programe și Proiecte Europene, Director

corina


Corina este director în cadrul Departamentului de Programe și Proiecte Europene (ACZ Consulting București). Este implicată la nivelul contractelor gestionate de către ACZ Consulting în dezvoltarea de metodologii de monitorizare și evaluare a intervențiilor publice, în realizarea de cercetări și analize în domeniul politicilor publice și în furnizarea de servicii de consultanță și de formare.

Corina și-a finalizat studiile doctorale în cadrul Universității Durham din Marea Britanie în anul 2016, analizând în cadrul tezei sale traiectoria post-aderare a României și a Bulgariei și dezvoltând în acest sens o metodologie de analiză focalizată pe diferitele niveluri normative existente la nivel european (plecând de la dihotomia conceptelor de Soft vs. Hard law). Între domeniile de interes și ariile de cercetare explorate până în prezent se numără evoluția și impactul mecanismelor de condiționalitate, metode de monitorizare și evaluare a impactului politicilor publice, precum și dezvoltarea durabilă a comunităților locale. În completarea expertizei sale în domeniul cercetării, Corina are o experiență profesională de 10 ani, fiind implicată între altele și în dezvoltarea și implementarea proiectelor finanțate din surse comunitare, în acordarea de asistență și consultanță către actori economici mari pentru identificarea de surse de finanțare și dezvoltarea de proiecte, dar și în realizarea de studii de evaluare și de impact.

Email: corina.folescu@aczconsulting.ro


Tiberiu Nitu - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Imagine TIBIAbsolvent al studiilor universitare de specializare în domeniul „Afaceri și Management Internațional” și deținând diplomă de master în domeniul „Finanțe și Administrarea Afacerilor”, aria de expertiză a lui Tiberiu este strâns legată de analizele financiare și economice, cu accent pe dimensiunea multiculturală - internațională.

În calitate de membru al Departamentului de Consultanță și Asistență Tehnică, Tiberiu a fost implicat în implementarea mai multor contracte privind asistența specializată în domeniul ajutorului de stat sau evaluarea de programe (ex. Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020), precum și în elaborarea de strategii și studii locale și regionale, contractate de către autorități publice locale sau naționale. Activitatea sa în cadrul proiectelor include realizarea de analize calitative și cantitative, planificarea de proceduri organizatorice/ administrative și colectarea datelor primare și secundare.

Email: tiberiu.nitu@aczconsulting.ro

Roxana Diaconu - Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Poza_Roxana_DiaconuAbsolventă a Facultății de Științe Sociale - Specializarea Sociologie, Roxana este interesată de procesul de dezvoltare durabilă a comunităților și ameliorare a problemelor economice și sociale cu care se confruntă acestea. Cu peste 6 ani de experiență în domeniul fondurilor structurale europene, a fost implicată în mai multe contracte de evaluare a programelor finanțate din surse comunitare, în special în activitățile de analiză calitativă și cantitativă (evaluări ex-ante, ex-post și on-going ale programelor și politicilor publice).

Roxana a participat, de asemenea, la elaborarea de studii și strategii contractate de administrația publică locală, regională și națională, fiind implicată activ în procesul de planificare strategică și consultare a actorilor cheie relevanți. Roxana are o vastă experiență în gestionarea și monitorizarea contractelor, fiind responsabilă de coordonarea mai multor contracte implementate de companie în ultimii 6 ani, pentru diverse tipuri de beneficiari și contribuind la finalizarea cu succes a acestora.

Email: roxana.diaconu@aczconsulting.ro

Andreea Dobrița - Departamentul de Programe și Proiecte Europene

Poza_Andreea_Dobrita.pngAndreea a absolvit studiile de licență în cadrul Facultății de Istorie (Universitatea București și Universitatea Paris Sorbona), cu specializarea Relații Internaționale și Studii Europene. Studiile de masterat le-a finalizat în cadrul Universității Bristol din Marea Britanie cu specializarea în domeniul Politicilor Publice. Cursurile de masterat s-au concentrat pe analizarea politicilor de la nivelul Uniunii Europene și a strategiilor de la nivelul Organizațiilor Internaționale, precum și analizarea procesului decizional de la nivelul Uniunii, și a procesului de formulare, implementare și monitorizare a politicilor publice.

Cu o experiență internațională variată, Andreea și-a dezvoltat abilități precum gândire analitică, planificare strategică și abilități de cercetare. În anul 2019, Andreea a participat, în Brussels, la programul de stagiatură Robert Schuman Trainees, organizat de către Parlamentul European. În timpul petrecut ca trainee în cadrul Direcției Generale pentru Politicile Interne ale Uniunii Europene, Andreea a dobândit o înțelegere aprofundată a modului de funcționare a instituțiilor europene, a dezvoltat abilități de evaluare a politicilor și programelor europene, precum și abilități necesare în elaborarea strategiilor, studiilor și analizelor.

În prezent, Andreea este consultant în administrația publică în cadrul Departamentului de Programe și Proiecte Europene (ACZ Consulting, București). Este implicată în dezvoltarea metodologiilor și analizelor strategice pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare, precum și în realizarea cercetărilor și analizelor pentru evaluarea intervențiilor publice.

Email: andreea.dobrita@aczconsulting.ro


Cristian Bololoi – Departamentul de Programe și Proiecte Europene

Poza_Cristi_BololoiCristian s-a alăturat echipei în Februarie 2020 și de atunci lucrează în cadrul Departamentului de Programe și Proiecte Europene. Este un proaspăt absolvent al Universității Twente, cu o licență în Administrație Publică Europeană și un Master în Administrație Publică. Cercetarea întreprinsă de acesta s-a concentrat în principal pe subiecte inedite și actuale. În cadrul lucrării de licență, a studiat efectele fenomenului de ”ridesharing” asupra industriei de taxi din România, folosind o varietate de metode de analiză cantitativă. În cadrul proiectului de master, a studiat în profunzime preferințele muncitorilor non-standard din Olanda în ceea ce privește politicile de protecție socială, iar astfel și-a concretizat familiaritatea cu metodele calitative de cercetare, precum interviurile semi-structurate.

Cea mai însemnată experiență profesională anterioară celei de la ACZ Consulting a fost un stagiu de cercetare susținut în colaborare cu Universitatea din Twente și Camera Deputaților, unde a acumulat experiență relevantă în ceea ce privește rolul parlamentelor naționale în contextul legislativ al Uniunii Europene. Proiectul său de internship s-a concentrat pe studierea dinamicii controlului politic asupra birocrației la nivelul Camerei Deputaților. Crezând ferm în proiectul Uniunii Europene, Cristian crede că singura cale de dezvoltare în contextul unei lumi din ce în ce mai globalizate este simplă: mai multe instituții supranaționale cu mai multe competențe.

Email: cristian.bololoi@aczconsulting.ro


Roxana Păduraru -Departamentul de Consultanță și Asistență Tehnică

Poza_Roxana_PaduraruLicențiată în Relații Internaționale și Studii Europene, Roxana a urmat 2 programe masterale în Timișoara, la Universitatea de Vest, unul cu specializarea în Studii de Dezvoltare Internațională, iar cel de-al doilea în Politici Publice și Advocacy. Recent certificată ca Specialist în activitatea de lobby, Roxana a ales să își dedice energia și cunoștințele elaborării politicilor publice, strategiilor de dezvoltare, monitorizării și evaluării acestora. Cu o vastă experiență dobândită atât în activități susținute de voluntariat (peste 9 ani de activism), cât și în plan profesional și academic, Roxana s-a alăturat echipei ACZ Consulting în ianuarie 2020.

Domeniile politicilor publice pe care le preferă sunt cele intergeneraționale, având cunoștințe vaste despre politicile de tineret și cele dedicate seniorilor. În ceea ce privește politicile de mediu, acestea reprezintă un punct de interes pentru Roxana, atât academic, cât și profesional, înțelegând atât nevoile de schimbare din mediul public, cât și pe cele din mediul privat.

Email: roxana.paduraru@aczconsulting.ro