On-going Evaluation of NRDP 2014-2020

ACZ Consulting, împreună cu partenerul t33 (Italia), se află în procesul de implementare a contractului având ca obiect ”Evaluarea on-going a PNDR 2014-2020 în perioada 2017-2020”, atribuit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Rezultatele așteptate cuprind șapte studii de evaluare, dintre care două studii de evaluare necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale de implementare care vor fi transmise Comisiei Europene în 2017 și 2019. Cele cinci studii de evaluare tematice, identificate de Autoritatea de Mangement a PNDR, vor viza aspecte precum: Cadrul de performanță, Zona montană, Ferma mică și dezvoltarea formelor asociative, Capacitatea administrativă în implementarea PNDR și Măsurile de mediu și climă din PNDR 2014-2020.

De asemenea, pentru fiecare an, începând cu 2017 și până în 2020 inclusiv, consorțiul ACZ Consulting&t33 va elabora o analiză a contribuției nete a intervențiilor PNDR la schimbarea valorii indicatorilor SEA și o analiză a gradului de atingere a obiectivelor fiecărei măsuri din PNDR.

Rezultatele evidențiate de evaluarea on-going oferă sprijinul necesar autorității de management în vederea îmbunătățirii implementării programului, pentru atingerea obiectivelor acestuia. Totodată, rezultatele vor fi prezentate în cadrul a trei conferințe planificate a se desfășura în anii 2018, 2019 și 2020.

More sharing options

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *