Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Sud-Est (Romania)

Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Sud-Est (Romania)

ACZ Consulting a demarat implementarea contractului privind elaborarea „Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est”, al cărui beneficiar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, și care va avea o perioadă de derulare a activităților de 6 luni. Obiectivul principal al contractului este de a contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2014-2020, prin analizarea stadiului actual al dezvoltării economice al regiunii, cu accent pe identificarea celor mai performante sectoare economice de la nivel regional, care prezintă avantaje competitive pentru politicile de inovare.

Pentru realizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și atingerea obiectivului propus, ACZ Consulting va utiliza diverse metode de colectare a datelor, bazate pe sursele de date statistice disponibile la nivelul regiunii, pe aplicarea chestionarelor, precum și pe realizarea de focus grupuri cu actorii cheie relevanţi în domeniul cercetării și inovării. Pentru elaborarea acestui studiu, ACZ Consulting va implica o echipă de experţi din domeniul academic cu expertiză în aria inovării, statisticii şi sociologiei, precum şi personal propriu cu experienţă în redactarea Strategiilor de Specializare Inteligentă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *